Floriama cÂndea

"What makes an object recognizable?  One might believe it is its form: a form not restricted to appearance or sight,  instead bound tomental schemes and classifications. Images, as manifestations of objects, are compounds: part sensation, part classification. My work is nourished by the relation between the uncharted and unstructured sensations or associations and taxonomy, an inherited codification of the world.

I am constructing, creating and re-assembling different visual tokens.  My works are populated by hybrid objects, contrasts, imitations and simulacra – sex mimicking love, living tissue mimicking dead tissue, transformation mimicking movement. Images undergo various transformations: their representation becomes manifold; textures are mixed, details are swapped. This process is designed to challenge their primary function or meaning, dissolve their individuality and rethink the relationship that might occur between part and whole. Individuated sensation and perception is more important to me than following a purely conceptual route; this results in works that are rather emotional and describe the visceral experience of perceiving an image.”

 

Download Floriama Cândea's CV


"Cum poți recunoaște un obiect? Am putea crede că prin formă: nu forma ca aparență vizuală, ci o formă dată de scheme și clasificări mentale. Reprezentările vizuale ale obiectelor sunt compuse parțial din senzații, parțial din clasificări. Lucrările mele explorează relația dintre senzații, asocieri nedefinite și taxonomie (o codificare moștenită a lumii).

Construiesc, reasamblez și inventez diferite instanțe vizuale. Lucrările sunt populate de hibrizi, contraste, imitații – sexualitatea imită dragostea, țesutul viu îl imită pe cel mort, transformarea imită mișcarea. Imaginile suferă diverse transformări, texturile sunt amestecate, iar detaliile sunt repoziționate. Acest proces vrea să puna la îndoială funcția primară a imaginilor, să le dizolve identitatea și să reinstituie relația dintre parte și întreg. Particularizarea senzației și a percepției este mai importantă pentru mine decât urmarea unui traseu pur conceptual. Asta face ca lucrările să fie mai degrabă emoționale, iar experiența perceperii lor una viscerală."

 


Descarcă Cv-ul Floriama Cândea