igor boŠnjak

 His approach to creating his art, including video works, films, installation and photography, is utterly conceptual. He carefully selects the best medium for an initial idea that he wishes to materialize. After selecting the medium, he contextualizes the idea, collects theoretical background, researches texts, Internet sources, and only then does he move on to the production process. Neither the production nor the quality of the material are the most important, they only come second. Again, the final product, any work in its complete form, will depend on the kind of effect it is meant to have on the audience: subversive, challenging, psychological, etc. Because viewed from a Marxist, utopian perspective, all people are potentially artists.

 

 

Download Igor Bošnjak's CV

Lucrǎrile lui Igor Bošnjak implicǎ mai multe medii de exprimare, de la video și instalații, pânǎ la fotografie și film, gravitând în jurul zonei conceptuale.  Artistul selecteazǎ cel mai bun mediu pentru o idee inițialǎ pe care dorește sǎ o materializeze. Igor Bošnjak contextualizeazǎ ideea și cerceteazǎ cadrul teoretic, pentru ca apoi sǎ treacǎ la procesul de producție. Pentru el producția și calitatea materialelor nu reprezintǎ un centru de interes. Varianta finalǎ a operei  va depinde astfel de efectul dorit în raport cu audiența : subversiv, provocator, psihologic etc. Din perspectiva unui punct de vedere utopic de tip marxist, toți oamenii pot fi artiști.


 

Descarcǎ CV-ul Igor Bošnjak