Radu Cioca  -  ///// 5 chambers

October 10 – December 20, 2014

The exhibition presents a series of eclectic artistic experiments relevant for Radu Cioca’s practice in the last 4 - 5 years. The artist invests himself with the freedom of using various artistic resources that he articulates to his own language always starting from a concept he develops gradually. As the result of a genuine process of inquiry this diversity opens possibilities for a continuous exploration for the artist and visitor alike.

The artworks selected for "5 chambers" exhibition are building multilayered narratives that investigate the spiritual universe and the elements that contaminate it. Tracing the perception of reality contextually, time remains the element which, although present in a subtle and irreversible manner, dominates the intended frame. The algorithm of the five chambers unveils naturally as one assimilates the entire show - the eclectic clusters of elements offered to scrutiny turn into a coherent ensemble with the artist as its main common denominator.

 

 

10 Octombrie – 20 Decembrie, 2014

Expoziţia introduce o serie de experimente eclectice relevante pentru practica artistică a lui Radu Cioca în ultimii 4 - 5 ani. Artistul îşi acordă libertatea de a utiliza mijloace artistice variate pe care le articulează propriului limbaj, pornind de la un concept pe care îl dezvoltă gradual. Rezultatul unui proces de căutare genuin, această diversitate lasă loc unei explorări continue atât pentru artist, cât şi pentru privitor.

La nivel conceptual, lucrările din expoziţia
"5 chambers" construiesc naraţiuni multistratificate ce explorează universul spiritual şi elementele care îl pervertesc. Marcând contextual percepţia realităţii, timpul ramâne elementul care domină discret, dar implacabil cadrul propus. Algoritmul celor cinci camere se dezvăluie firesc, odată cu asimilarea întregului material, astfel că identitatea coerentă a elementelor oferite spre investigare transpare şi pleacă de la artist ca numitor comun.