PAVEL BRĂILA 

"I think an artist today is a kind of syncretic figure, who lives his/her life absorbing a lot of different influences - art, science, music, politics, household chores. Life itself becomes the main artistic project. The artefacts which appear during this process are traces or remains, like fingerprints - they are kind of by-products and signs of this life. I'm influenced by the circumstances I'm living in, either in Moldova or elsewhere, and part of my work is to keep the inspirational trigger open all the time."
 

Download Pavel Brăila's CV

 

 

"Cred că un artist astăzi este un fel de figură sincretică, care îşi trăiește viața lui / ei absorbind o mulţime de influenţe diferite - arta, stiinţa, muzica, politica, treburile casnice. Viața însăși devine principalul proiect artistic. Artefactele care apar în timpul acestui proces sunt urme sau resturi, ca niște amprente - ele sunt un fel de produse derivate și semne ale acestei vieți. Sunt influențat de circumstanțele în care trăiesc, în Moldova sau în altă parte și o parte din munca mea este de a menține declanșatorul de inspiraţie deschis tot timpul."
 

Descarcă CV-ul Pavel Brăila