BORDERLINE RELATION

Artists: Marieta CHIRULESCU, Felipe COHEN, Svenja DEININGER, Caroline DUCHATELET, Vlatka HORVAT, Željko JERMAN, Ivan MOUDOV, ULAY, Ignacio URIARTE, Ruth WOLF-REHFELDT

January 25 - March 24

Curator: Tevž Logar

 

Borderline Relation exhibition showcases, on both floors of the gallery, works by Marieta Chirulescu, Felipe Cohen, Svenja Deininger, Caroline Duchatelet, Vlatka Horvat, Željko Jerman, Ivan Moudov, Ulay, Ignacio Uriarte and Ruth Wolf-Rehfeldt. The exhibition offers an opportunity to reflect on the relations between artistic practices that emerged in different temporal, geopolitical, social and economic contexts. This can affect the perception of the concept of a work of art and, above all, the conditions of production in which it is created. This is the reason why the exhibition brings together artists of different generations, some of them being already very famous and holding acclaimed historical artistic positions, while others are emerging of younger generations. 

“Through the various artistic approaches involved, Borderline Relation exhibition presents intimate, individual stories that lie behind elements specific to contemporary artworks, and guide us to experience the works here and now. Thus, the viewer is drawn into a choreography of unknown conceptual gestures and subtle formal interventions that directly seek to create a tension between historical ideas and contemporaneity, between experience and non-experience, between the visual and the non-visual. Therefore, Borderline Relation is a compendium of small intimate confessions which reveal a global society marked by an obsessive quest for possessions, while drowning in the infinity of their complete devaluation”, says Tevž Logar


 

 

Press

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ianuarie - 24 Martie

Curator: Tevž Logar

 

Lucrările semnate de către Marieta Chirulescu, Felipe Cohen, Svenja Deininger, Caroline Duchatelet, Vlatka Horvat, Željko Jerman, Ivan Moudov, Ulay, Ignacio Uriarte și Ruth Wolf-Rehfeldt vor fi dispuse pe ambele niveluri ale galeriei. Expoziția invită la reflecție asupra relațiilor dintre practici artistice ce au apărut în contexte temporale, geopolitice, sociale și economice diferite. Acest lucru poate influența percepția asupra conceptului unei lucrări de artă și, mai presus de toate, condițiile de producție în care a fost creat. Acesta este motivul pentru care expoziția aduce laolaltă artiști din generații diferite, unii dintre ei având o poziție solidă și extrem de notorie pe scena artei, în timp ce alții aparțin generațiilor mai tinere.

”Prin intermediul practicilor artistice variate pe care le reunește, expoziția Borderline Relation prezintă povești individuale, intime, aflate în spatele elementelor specifice lucrărilor de artă contemporană și ne ghidează să trăim aici și acum experiența acestor lucrări. Astfel, privitorul este atras într-o coregrafie de gesturi conceptuale necunoscute și intervenții formale subtile care caută în mod direct să creeze o tensiune între idei istorice și contemporaneitate, între experiență și non-experiență, între vizual și non-vizual. Prin urmare, Borderline Relation este un compendiu de mici confesiuni ce dezvăluie o societate globală angajată în fuga obsesivă după posesiuni, chiar dacă se scufundă în infinitatea devalorizării complete a acestora”, spune Tevž Logar
Presă

 

 

 

 

 

 
logos expo tevz.jpg