Convulsion ltd.:
further thoughts from new associates

January 11 – March 6, 2016
Franco ARIAUDO, Simon ASENCIO, Irina BUJOR, Farid FAIRUZ, Geumhyung JEONG, Thomas THWAITES
Curated by KILOBASE BUCHAREST & Sandra DEMETRESCU

 

The exhibition is introducing a series of compelling recent works and new commissions from young artists who dedicate an important part of their practice to reflecting on the human body.

Convulsion Ltd.: further thoughts from new associates is an autonomous exhibition, nevertheless it is inextricably linked to Convulsion Ltd.: Christian Paraschiv, unfolding in the same gallery at the same time.

The works are gathered around the same main themes of reflection upon the body: Pain, Humor and Self-Exploitation.

By unveiling potential similarities and also highlighting important differences between the works of the young artists and the practice of Christian Paraschiv, Convulsion Ltd.: further thoughts from new associates is surfacing as a spirited dialogical process.

Such an imaginary juxtaposition of the two exhibitions is an artificial, yet very caring gesture of connecting thoughts and works of like-minded artists that don’t know each other, but share approaches, emotions and obsessions across different contexts and generations.


 

Memos Associates(EN)

 

11 Ianuarie – 6 Martie, 2016
Franco ARIAUDO, Simon ASENCIO, Irina BUJOR, Farid FAIRUZ, Geumhyung JEONG, Thomas THWAITES
Curatori: KILOBASE BUCHAREST & Sandra  DEMETRESCU


Expoziția prezintă o serie de lucrări recente semnate de tineri artiști în a căror practică reflecția asupra corpului are o pondere importantă.

 Convulsion Ltd.: further thoughts from new associates este o expoziție autonomă dar, în același timp, indisolubil legată de Convulsion Ltd.: Christian Paraschiv, care se desfășoară simultan în același spațiu. Lucrările gravitează în jurul acelorași teme de reflecție asupra corpului: Durere, Umor și Autoexploatare.

 Dezvăluind potențiale asemănări sau, după caz, subliniind divergențe

esențiale între lucrările tinerilor artiști și practica lui Christian Paraschiv, Convulsion Ltd.: further thoughts from new associates aduce la suprafață un proces dialogic dinamic.

 Deși artificială, juxtapunerea imaginară a celor două expoziții constituie un gest atent de conjugare a reflecțiilor și lucrărilor unor artiști care, deși nu se cunosc, gândesc în aceeași paradigmă și împărtășesc abordări, emoții și obsesii de-a lungul unor contexte și generații diferite.
 


 

Memos Associates(RO)