Floriama cÂNdea - metabasis

June 3 – August 2, 2015
Curator: Ana Lemnaru

"Both the body and its parts are in a continuous state of dissolution and nourishment so they are inevitably undergoing permanent change."
Theologus Autodidactus - Ibn Al-Nafis
 
Alluding to scientific illustrations, METABASIS discretely interrogates the multifaceted relation between segmentation and recombination.
Floriama Cândea's works depict bizarre hybrids that share features of the botanical and animal realms. These mysterious bodies are seemingly fragmented, raising doubts about their origins, integrity and status as living organisms.
METABASIS displays artistic processes that challenge the boundaries of painting and photography, as well as the relation between image and its mediums.
Through interventions in pre- and post-production, photographic manipulations of roots, leafs, viscera, flesh and fruit fuse into peculiar organs. Their images are either transferred onto kombucha film or impressed on canvases. On the painted surface, altered photographic impressions overlie a refined texture produced by repeatedly adding and stripping layers of paint. The kombucha film is cut into hide like shapes that are unfolded on paper and light boxes alike. In time it will oxidise and blacken.
Floriama Cândea's new series of works are an evocation of a parallel biological world; an alternate nature in which natural forms are assembled form cut-out fragments and beauty is secretly underlain by death. 

 


Download the interview Floriama Candea - Ana Lemnaru
Press Release
.

 

 

3 Iunie – 2 August, 2015
Curator: Ana Lemnaru

"Atât corpul, cât și părțile sale sunt într-o continuă stare de disoluție și hrănire, astfel se supun inevitabilunor schimbări permanente."
Theologus Autodidactus - Ibn Al-Nafis
 
Prin aluzii la illustraţiile științifice METABASIS examinează discret conexiunea multilaterală dintre segmentare și recombinare. Lucrările Floriamei Cândea înfățişează hibrizi stranii, care preiau trăsături provenite din regnul botanic şi cel animal. Aceste corpuri misterioase, ce par a fi fragmentate, creează incertudine în ceea ce privește intergritatea, originea și constituția lor ca organisme vii.
 METABASIS expune o serie de procese artistice care interoghează granițele dintre pictură şi fotografie precum și raportul dintre imagine și suporturile ei.
 Prin intervenţii pre- și post-producție, manipulări fotografice care reprezintă frunze, rădăcini, viscere, carne și fructe fuzionează în organe neobișnuite. Imaginile lor sunt transferate pe pelicule de kombucha sau revelate pe pânze. Pe suprafața pictată, impresii fotografice care au fost prelucrate se suprapun peste texturi rafinate, produse prin adăugarea şi ştergerea repetată a straturilor de culoare.
Membrana din kombucha este decupată în forme asemănătoare unor piei de animale care se desfăşoară pe hârtie sau casete luminoase. Cu timpul va oxida şi se va înnegri.
 Noile serii de obiecte şi picturi ale Floriamei evocă o lume biologică paralelă, o natură alternativă în care formele naturale sunt realcătuite din fragmente și în care frumusețea ascunde în subteran moarte.


 Descarcă interviul Floriama Cândea - Ana Lemnaru
Comunicat de presă