igor boŠNjak - accumulated history

June 3 – August 2, 2015

Accumulated History is the first solo exhibition of the artist Igor Bošnjak in Romania. It is the premier show which comprises the film trilogy "It is not the literal past that rules us, it is image of the past", that has been made in the last three years and which consists of the films "Hotel Balkan", "Everything You Thought Was Wrong" and "Future Cavern". Other works presented will be "Self-management", "Yugoslavian Space Program" and "Contemporary Cemeteries". All videos and installation talk about a culture of remembrance in former Yugoslavia, its evolution and the importance for the future generations.
The film "Hotel Balkan" was shot in the nuclear bunker of Tito, the former president of Yugoslavia, and centers on the question of why images from the past often appear more futuristic than plausible images of an imagined future. Even science fiction films often look like a journey not so much into the future but rather into an unknown past: it is not the unimaginable that finds expression in such cases, but rather those variants of the past that obviously failed to be realized. Igor Bošnjak’s film “Hotel Balkan” too, presents a future of the past that apparently never managed to become the present, although it actually exists.Download the interview Igor Bosnjak - Cristina Munteanu
Press Release

 

 

3 Iunie – 2 August, 2015

 Accumulated History este prima expoziţie personală a artistului Igor Bošnjak în România. Ea cuprinde lucrări recente şi în premieră trilogia "It is not the literal past that rules us, it is image of the past", o lucrare realizată în ultimii trei ani, care cuprinde operele video "Hotel Balkan", "Everything You Thought Was Wrong" şi "Future Cavern". Alte lucrări prezentate în expoziţie vor fi "Self-management", "Yugoslavian Space Program" şi "Contemporary Cemeteries". Preocupările artistului gravitează în jurul unei culturi a reamintirii fostei Iugoslavii, cu evoluţia şi importanţa ei pentru generaţiile viitoare.
Lucrarea "Hotel Balkan" a fost filmată în bunker-ul anti-nuclear a lui Tito, fostul preşedinte al Iugoslaviei. Ea prezintă o imagine din trecut care poate părea mai futuristă decât imagini plauzibile dintr-un viitor imaginat. Chiar şi filmele science fiction par uneori nu atât o călătorie în viitor cât o explorare a unui trecut necunoscut. Cu alte cuvinte suntem confruntaţi nu atât cu o situaţie inimaginabilă, ci cu variante ale trecutului care nu au devenit realitate. Igor Bošnjak prezintă în lucrarea "Hotel Balkan" un viitor al trecutului care nu a reuşit să devină niciodată prezent, deşi acest trecut există de fapt.Descarcă interviul Igor Bosnjak - Cristina Munteanu
Comunicat de presă