marilena preda sÂnc

"I consider myself a painter of fixed and running images, an interdisciplinary artist, who creates drawing, painting, object, photography, artist book, installation, video, performance.

Integrating the traditional forms of art and the new media arts my art work investigates and visualizes the body/mind/soul/behaviors in relation to nature and social/political/representational space and the feminism problematic as gender/ageism/the woman as leader in an eco-feminism key.

Our wandering through our domestic worlds, as well as our immersion into the social/political space, our new relations with the virtual environment, reshape our daily life. Often we forget about the others, about nature, we forget to be a spiritual human being. We have to learn to be able to understand the 'concept of neighborhood' as a 'living need'. 

I believe that the human being and the quality of life will be enriched once the self/geo/political consciousness will be fully integrated into an ecological mind of a new identity of a Man reborn into an ethical space of 'poiesis'.”

 
 

Download Marilena Preda Sânc's CV

 

"Mă consider un pictor de imagini statice şi în mişcare, o artistă interdisciplinară ce crează desen, pictură, obiect, fotografie, carte de artist, instalaţie, video şi performance.

 Lucrările mele, integrând forme de artă tradiţională şi noi media, investighează şi vizualizează corpul/mentalul/sufletu/comportamente în relaţie cu natura, spaţiul social/politic/reprezentaţional, şi problematicile feministe de gen /bătrâneţe/femeia ca leader în cheie eco-feministă.

 Hoinăreala noastră prin lumile domestice, ca şi imersia în spaţiul socio-politic, noilerelaţii cu ambientul virtual remodelează viaţa noastră zilnică. Adesea uităm de ceilalţi, uităm să fim o fiinţă umană cu spirit. Trebuie să învăţăm să fim capabili să înţelegem conceptul de vecinătate ca o necesitate a locuirii.

Cred că fiinţa umană şi calitatea vieţii se vor împlini atunci când conştiinţa proprie/intimă şi geo-politică va fi integrată total într-un mental ecologic al unei noi identităţi umane renăscută în spaţiul poiesis-ului."

 Descarcă CV-ul Marilena Preda Sânc