PAVEL BRĂILA - NEW YEAR'S DISSECTIONS

January 13 - April 22 2017
Text by: Raluca Voinea

  

Many of Pavel Braila’s works take inspiration from and are dedicated to Moldova and Chisinau. He is one of the few artists who manage to speak about a nation without becoming nationalist, to evoke a lifestyle without becoming nostalgic, to create odes without becoming a state bard. In New Year’s Dissections, his exhibition opening in Bucharest during the old-style Orthodox New Year celebration, the artist is taking the occasion that the beginning of the year offers, to reflect on a past that keeps being carried on in the habits and on a future that seems to have never been more uncertain.

Yet, his reflections are filled with irony: in the exhibition space we are greeted by the portrait of a gangster turned revolutionary hero and we are counting money stolen by politicians turned bank robbers, while we are stepping on thick layers of confetti and celebrating Moldova turning to the East, to the West, to the West, to the East. Just like the typewriter in the artist’s new video is reminding of the different alphabets that are used according to the political circumstances, just like the citizens of Chisinau, in the video which is giving the exhibition title are celebrating New Years’ Eve on both Moscow time and Moldova time, one doesn’t know if it’s too early or too late, who is delayed and who is catching up, what is history and what is repetition, which tradition is good to keep and which one becomes oppressive. 

 


Press Release
Press

 

 

 

 

 13 Ianuarie - 22 Aprilie 2017
Text de: Raluca Voinea 

 

Multe dintre lucrările lui Pavel Brăila sunt inspirate de Moldova și Chișinău și sunt dedicate lor. El este unul dintre puţinii artiști care reușesc să vorbească despre o naţiune fără să eșueze în naţionalism, să evoce un stil de viață fără lamentaţii nostalgice, să creeze ode fără să se transforme într-un bard al statului. În New Year’s Dissections, expoziţia sa personală ce se deschide la București chiar de Anul Nou pe rit vechi, artistul folosește ocazia oferită de începutul de an pentru a reflecta asupra unui trecut guvernat de vechile obiceiuri și asupra unui viitor ce pare tot mai nesigur.

 Reflecţiile sale sunt însă pline de ironie: în spaţiul expoziţional suntem întâmpinaţi de portretul unui gangster transformat în erou revoluţionar și numărăm banii jefuiţi de politicieni transformaţi în hoţi de bănci, în timp ce pășim pe straturi groase de confetti și sărbătorim o Moldovă care se întoarce când spre Est, când spre Vest, când spre Est, când spre Vest. Așa cum mașina de scris din noua lucrare video a artistului ne amintește de alfabetele diferite folosite în funcţie de împrejurările politice, așa cum locuitorii Chișinăului din lucrarea video ce dă titlul expoziţiei sărbătoresc Anul Nou atât după ora Moscovei, cât și după ora Moldovei, nu mai știm dacă este prea devreme sau prea târziu, cine este întârziat și cine are de recuperat, ce este istoria și ce este repetiţia, ce tradiţie ar trebui păstrată și care devine oprimantă.

 


Comunicat de presă
Presă