RADU CIOCA

Radu Cioca lives and works in Cluj, Romania. He studied at the University of Art and Design Cluj-Napoca and L’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, Belgium.

The artist is experimenting with various approaches, using drawing, painting, photography, video, computer animation or digital generated images, with a focus on sculpture and installations that challenge materials.

The aim of Radu Cioca's idea based works, is to create a state of self-awareness in which the mystification of our reality is unveiled, thus raising questions and revealing relative 'truths'. He is interested in creating moments where things click, by interrogating the given reality through a series of connections. The last works of Radu Cioca investigate subjects such as the perception of time, the evolution of social trends and the aggregation of matter in relation with the idea of presence. There is a subtle poetic criticism in his works that deals with society's new values that are turned into relevant images of our times, created in an obvious derogatory manner.

 

 

 

Download Radu Cioca's CV

Radu Cioca trăiește și lucrează in Cluj, Romania. A studiat la Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca și la L’École Supérieure des Arts Saint-Luc din Liège, Belgia.

In practica sa experimentează cu multiple medii - desen, pictură, fotografie, video, animaţie sau imagini digitale – cu accent pe sculptură și instalaţii care testeaza limitele materialelor.    

Ideile care stau la baza lucrărilor vizează crearea unei stări de conștienţă de sine, în care mistificarea realităţii se deconspiră, ridicând semne de întrebare şi revelând “adevăruri” relative. Strategia lui presupune interogarea realităţii printr-o serie de conexiuni, în vederea surprinderii acelor momente în care lucrurile se dezvăluie. Ultimele lucrări ale lui Radu Cioca investigheaza subiecte precum: percepția timpului, evoluția tendintelor sociale sau agregarea materiei in raport cu ideea de prezenta. Există o critică subtilă cu iz poetic în lucrările lui, care derivă din observarea noilor valori ale societatii, transformate in imagini relevante ale timpului nostru. 
 

 
Descarcă CV-ul Radu Cioca