Sebastian Moldovan
/and/ you never know what's off

April 2 – May 24, 2015
Curator: Liviana Dan

Sebastian Moldovan works with light and definite space, with broken structures of the art system. He practices a personal, sincere and uninvolved modernism.  The image is always out of context. He has eccentric notes and consistent principles.

Something subjective and anonymous influences his visual mechanisms. It adds a necessary seduction.

 The topics he covers are places and objects made by man: constructions, houses, rooms, doors, gardens.

The spatial elements have a monumental peacefulness but sometimes they induce pressure and isolation.

Sebastian Moldovan has an enigmatic connection with the house and the garden; just as mysterious, his plants and objects receive the inevitable references of acute technologies. A liminal zone between the material and the optical. There is always a fine line between dense materiality and a translucent imagination.

One clear side and some metaphors.

 

 

 

 

2 Aprilie – 24 Mai, 2015
Curator: Liviana Dan

 Sebastian Moldovan lucrează cu lumina şi spaţiul adevărat. Cu structuri rupte de sistemul de artă. Practică un modernism personal, sincer, neimplicat. Imaginea este însa mereu scoasă din context. Are note excentrice şi principii consistente. 

Ceva subiectiv şi anonim decide asupra mecanismelor vizuale şi adaugă o seducţie necesară. 

Subiectele folosite sînt locuri şi obiecte făcute de om: construcţii, case, camere, uşi, grădini. Elementele spaţiale au o monumentalitate liniştită dar induc uneori presiune şi izolare. 

Sebastian Moldovan are o enigmatică legatură cu gradina şi casa. Dar la fel de misterios, plantele şi obiectele lui primesc inevitabil referinţele unei tehnologii acute. O zonă liminală între material şi optic.

Există mereu o linie subţire între materialitatea densă şi un imaginar translucid.

O parte clară şi cîteva metafore.