ŞTEFAN BOTEZ
 BETWEEN THE FOREST AND THE SEA

January 21 – March 22, 2015


I find myself at the entrance of the long marble hall. On each side the stone blocks of The Prisoners, still trying to escape, lead towards the giant sculpture bathed in both artificial and natural light.

“This place is better than the original.” I remember myself thinking, while walking towards the naked adolescent whose strained body was caressed by the shadows of clouds passing by. The boy is staring into the void next to me, and I can read fear in his stare, as his left hand reaches for the slingshot.

A boy afraid of becoming a man, a man afraid of becoming a king.

Facing his nemesis, David is forced to change. His veins are pumping blood, his body is set in motion. A motion that will turn a boy into a man, a man into a king, a motion that can only lead to decay. He knows it, and that is what he fears, not the giant.

Like beauty, masculinity is pure plasticity, and thus subjected to change, to culture, to education, to exercise. But what really interests me is that specific moment, when boys become men and men become kings, when places become images and images fade into memory.

 


 Download the interview Stefan Botez - Teodora Dinu
Press Release

 

21 Ianuarie – 22 Martie, 2015


Mă găsesc la intrarea în lungul hol de marmură. De fiecare parte blocurile de piatră ale ‘’Prizonierilor’’, ce încă încearcă să evadeze, conduc către sculptura gigantică scăldată în lumina atât artificială cât şi naturală. ‘’Locul ăsta este mai fascinant decât originalul’’, mi-am surprins un gând în timp ce mă îndreptam către adolescentul dezbrăcat, al cărui corp încordat era mângâiat de umbrele trecătoare ale norilor. Băiatul priveşte în golul de lângă mine, şi pot citi frica în privirea sa, în timp ce mâna stângă i se îndreaptă către praştie.

Un băiat căruia îi este frică să devină bărbat, un bărbat căruia îi este frică să devină rege.

Pus în faţa sfârşitului implacabil, David este forţat să se schimbe. Venele sale pompează sânge, corpul îi este pus în acţiune. O acţiune ce va transforma un băiat într-un bărbat, un bărbat într-un rege, o acţiune ce nu poate conduce decât la descompunere. El ştie asta, şi asta-l sperie, nu uriaşul.

Precum frumuseţea, masculinitatea este pură plasticitate, şi ca atare este supusă schimbării, culturii, educaţiei, exerciţiului. Dar ceea ce mă interesează este acel moment particular, când baieţii devin bărbaţi si bărbaţii devin regi, când locurile devin imagine şi imaginile devin amintiri.
Descarcă interviu Ştefan Botez - Teodora Dinu
Comunicat de presă