TANIA MOURAUD

Tania Mouraud is a unique artist in a class of her own. Her work has constantly evolved since she started creating in 1960s, alternatively exploring multiple media including, but not limited to painting, installation, photography, performance, video and sound. Yet one thing has remained constant, her works have always explored the relationship between art and social connections. From the end of the sixties, Tania Mouraud's work explores the relation between art and social connections through various medium such as painting, installation, photo, sound, video, performance, etc. She proposes to add a meditation room to our standard apartments (1968). On 54 billboards in Paris (1977) she declares her disapproval of a society glorifying consumption at the expense of individuals. She investigates the decorative relation between art and war as well as the limitation of perception by creating "mots de forme" (words of shape) (1989). From 1998, she uses photo, sound and video to examine different aspects of History and Life.


 

Download Tania Mouraud's CV

 

Tania Mouraud este o artistă unică într-o categorie aparte. Lucrările ei sunt într-o continuă evoluţie din anul 1960 când a început să lucreze. Tania Mouraud explorează diferite medii precum pictura, fotografia, instalaţiile, performance-uri, video şi sunet dar nu se limitează la niciunul dintre aceste medii. Un lucru a rămas constant, acela că lucrările ei au explorat întotdeauna relaţia între artă şi legăturile sociale. De la sfârşitul anilor ’60, lucrările Taniei Mouraud cercetează relaţia între artă şi legăturile sociale prin diferitele medii: pictură, fotografie, instalaţii, sunet si video. Ea propune adăugarea unei camere de meditaţie în toate apartamentele (1968). Pe 54 de panouri publicitare (1977) Tania Mouraud îşi declară dezaprobarea faţă de acea societate care încurajează consumul în detrimentul individului. Artista investighează relaţia decorativă dintre artă şi război, cât şi limitarea percepţiei prin crearea “mots de forme” (cuvinte de formă)(1989). Din anul 1998 Tania Mouraud foloseşte fotografie, video şi sunet pentru a examina diferitele aspecte ale istoriei şi ale vieţii. 


Descarcă CV-ul Tania Mouraud