VLATKA HORVAT - SUPPORTING OBJECTS

December 15, 2018 - February 09, 2019

Supporting Objects, Vlatka Horvat’s first exhibition at the gallery, comprises several new and recent works, which re-work and re-imagine a series of functional objects, parts of the human body, as well as elements of the built environment – pillars, arches, doorways, bridges. Treating these structures as something precarious and temporary, the works in the show bring to the fore questions of balance, stability and permanence. At the heart of the exhibition is a new sculptural installation made up of several tables, each holding on its tabletop a discrete constellation of objects and materials that spatially “extend” the tables. This site-responsive installation for the upper floor of the gallery connects its three rooms via a series of linking gestures that draw lines of movement, indicate trajectories and journeys through spaces, and at the same time separate and divide them. In the labyrinthine chambers of the gallery’s basement, the artist constructs several clusters of sculptural works, which mirror particular features of the space they occupy, referencing dominant architectural elements found in the basement, but doing so with an element of failure and playful mischief.

Press

15 Decembrie 2018 - 09 Februarie 2019

Supporting Objects, prima expoziție semnată Vlatka Horvat la Eastwards Prospectus, cuprinde câteva lucrări noi și recente care reinterpretează o serie de obiecte funcționale, părți ale corpului uman, precum și elemente ale mediului construit din jurul nostru – stâlpi, arcuri, cadre de ușă, poduri. Lucrările din expoziție tratează aceste elemente de structură ca pe ceva precar și temporar, și ridică întrebări legate de echilibru, stabilitate și permanență. În centrul expoziției se află o nouă instalație sculpturală alcătuită din câteva mese, fiecare dintre ele susținând o serie de obiecte și materiale care devin, de fapt, o extensie spațială a meselor. Această instalație site-responsive se află la nivelul superior al galeriei și leagă cele trei camere printr-o serie de gesturi de legătură care trasează linii de mișcare, indică traiectorii și călătorii în spațiu, și, în același timp, le separă și desparte. În configurația labirintică a subsolului galeriei, artista realizează grupuri de lucrări sculpturale care oglindesc particularitățile spațiului pe care-l ocupă, dar într-un mod ce sugerează eșecul și ambițiile neîmplinite.Presă