NEWS

 

2018  2017  2016  2015  2014

 

21/11/2014
ARTIST TALK KAROLINA BREGULA AT EASTWARDS PROSPECTUS ON THE 28 

EASTWARDS PROSPECTUS in partnership with Polish Institute Bucharest have the pleasure to invite you to an event dedicated to video art, in the presence of the contemporary artist Karolina Breguła (PL):

I DON’T UNDERSTAND
Attitude towards video art
Screening evening ("The Offence") & Artist Talk

Friday, November 28, 7 p.m., 50 Plantelor Street, Bucharest

The event frames an interactive debate between the Polish artist and the Romanian public interested in the contemporary video art, being an invitation to all the actors involved in the dynamics of contemporary art interpretations: artists and curators, professors and students of the universities of arts, art collectors and cultural institutes’ representatives.

 

 

EASTWARDS PROSPECTUS & Institutul Polonez Bucureşti au plăcerea de a vă invita la un eveniment dedicat artei video, în prezenţa artistei contemporane Karolina Breguła (PL):

NU ÎNŢELEG
Atitudinea faţă de arta video
Seară de proiecţie ("The Offence") & Artist Talk

Vineri, 28 noiembrie, ora 19:00, Str. Plantelor nr. 50, Bucureşti

Evenimentul propune o dezbatere interactivă între artista poloneză şi publicul din România interesat de arta contemporană video, fiind o invitaţie adresată tuturor actorilor implicaţi în dinamica interpretărilor: artişti şi curatori, profesori şi studenţi ai universităţilor de profil, colecţionari şi reprezentanţi ai instituţiilor culturale.
 

 

 

03/11/2014
Karolina Breguła’s "The Offence" at The Jewish Museum in New York

Karolina Breguła, "The Offence" (2013), video, 20’30’

Karolina Breguła, "The Offence" (2013), video, 20’30’

"The Offence", one of the five videos of Karolina Breguła’s presented by EASTWARDS PROSPECTUS at Bucharest is taking part at the group exhibition organized by The Jewish Museum in New York until the end of November.

"Sights and Sounds: Poland" features work by Karolina Breguła, Bouillon Group, Marion von Osten and Anna Baumgart, selected by curator Joanna Warsza.

This selection of films from Poland, Georgia, Germany, and Hungary offers stories with historical and political layers, subtexts, or backgrounds.

In "The Offence",  Karolina Breguła manufactures a rather implausible scenario in which town officials are trying to institute change in the community through prohibitive laws, as they know people will find innovative ways to transgress them.
 

Source: The Jewish Museum

 

 

"The Offence", unul dintre cele cinci filme ale artistei Karolina Breguła prezentate de EASTWARDS PROSPECTUS la Bucureşti, este expus la Muzeul de Artă Iudaică din New York, în cadrul unei expoziţii de grup, până la sfârşitul lunii noiembrie.

"Sights and Sounds: Poland" cuprinde lucrări ale artiştilor Karolina Breguła, Bouillon Group, Marion von Osten şi Anna Baumgart, selectate de curatorul Joanna Warsza.

Selecţia video propune poveşti cu substrat istoric şi politic, subtexte şi contexte din Polonia, Georgia, Germania şi Ungaria. În "The Offence", Karolina Breguła imaginează un scenariu improbabil, în care administrația locală a unei comunități încearcă să instituie schimbare prin intermediul legilor prohibitive, știind că oamenii vor găsi modalități inovative să le încalce.

 

Sursa: The Jewish Museum

 

 

20/10/2014
Radu Cioca at Museum Beelden aan Zee in The Hague

Radu Cioca, Corrupted Symbols (2013), vintage rug/resin/paint/steel/bronze, 245 x 146 x 126 cm

Radu Cioca, Corrupted Symbols (2013), vintage rug/resin/paint/steel/bronze, 245 x 146 x 126 cm

This December marks twenty-five years since the Romanian Revolution of 1989 and overthrown of the communist regime. The defeat of Nicolae Ceauşescu’s dictatorship represented for Romania a crucial moment, which was vital for restoring democracy.

The young generation of Romanians visual artists brings to the public attention the exhibition ”TRANSFORMATION . Romanian Sculpture 25 years after the Revolution” (November 5, 2014 – February 8, 2015), curated by Ioana Ciocan.

Radu Cioca is present through his 2013’s artwork  ”Corrupted Symbols”, among the artworks of other important contemporary Romanian artists, such as: Judit Balko, Mihuţ Boşcu Kafchin, Ioana Ciocan, Ştefan Radu Creţu, Andreea Dobrin, Costin Ioniţa, Vlad Olariu, Alexandru Poteca, Larisa Sitar, Mircea Suciu and Mihai Zgondoiu.

Beelden aan Zee / Sculptuur Instituut, The Hague (NL) is one of the leading international museums, focused entirely on modern and contemporary sculpture.

For further information, please click the Museums's page.

 

 

În luna decebrie, se vor împlini 25 de ani de la Revoluţia din 1989 şi înlăturarea regimului comunist. Înfrângerea dictaturii lui Nicolae Ceauşescu reprezintă un moment crucial pentru România, esenţial în restaurarea democraţiei.

Generaţia tânără de artişti vizuali români aduce în atenţia publicului expoziţia ”TRANSFORMARE . Sculptura română la 25 de ani după Revoluţie” (5 noiembrie 2014 – 8 februarie 2015), curatoriată de Ioana Ciocan. 

Artistul Radu Cioca expune lucrarea din 2013 ”Corrupted Symbols”, printre lucrări semnate de alţi artişti contemporani reprezentativi: Judit Balko, Mihuţ Boşcu Kafchin, Ioana Ciocan, Ştefan Radu Creţu, Andreea Dobrin, Costin Ioniţa, Vlad Olariu, Alexandru Poteca, Larisa Sitar, Mircea Suciu şi Mihai Zgondoiu.

Beelden aan Zee / Sculptuur Instituut, Haga (Olanda) este unul dintre muzeele internaţionale de prim rang, axat în exclusivitate pe sculptura modernă şi contemporană.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi pagina muzeului

 

01/10/2014
Wieza (The Tower) – an opera by Karolina Breguła 

Karolina Breguła, “Wieża“ (The Tower) repetitions  

Karolina Breguła, “Wieża“ (The Tower) repetitions  

In parallel with the preparations for one of the two exhibitions that marks Eastwards Prospectus' grand opening in Bucharest (Friday, October 10), Polish artist Karolina Breguła is caught in laborious work on her first opera Wieża (The Tower) – as she wrote the libretto and directs the performance that takes place in Warsaw on September 26, 27 and 28.

 

 

 

 

 

 

În paralel cu pregătirile pentru una din cele două expoziții care marchează deschiderea oficială a galeriei Eastwards Prospectus în București (vineri, 10 octombrie), artista poloneză Karolina Breguła lucrează intens la primul proiect de operă din carieră ei, “Wieża“ (The Tower), pentru care a scris libretul și semnează regia.  Spectacolul de operă “The Tower”  are premiera la datele de 26, 27, 28 septembrie în Varșovia.